17 Mart 2012 Cumartesi

Toplum Mühendisliği ve Murat Belge

Murat Belge, Taraf gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kendi penceresinden bakıyor. Konu ile ilgili önce “A’dan Z’ye” arkasından “Toplumu Dönüştürmek” başlıklı iki yazı yazdı.(16 -17 Mart 2012)

İlk yazısının ilk cümlesi şu:  “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda toplumu “A’dan Z’ye değiştirmek” gibi bir misyon vardı, “proje” vardı.” İkinci yazısının ilk cümlesi de şu:  “Dün, toplumu “A’dan Z’ye” dönüştürme projesinden söz ediyordum. Yani, Türkiye’nin geçmişini özetleyen “toplum mühendisliği” projesinden.”

"Misyon" kısaca kurumun “varlık nedeni”dir, “görev” değildir, süreklilik arz eder. “Vizyon” ve “strateji” ile birlikte konuşulur. (http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/020602/510)

 “Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi gözönünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir. Projeler, operasyonlara kıyasla farklıdır. Operasyonlar, devamlı yapılagelen ve pek değişmeyen çalışmalardır. Sonuçları pek değişmez. Projeler geçici olup bir kereye mahsus sonuçlar verirler ve tamamlanınca biterler.” (http://tr.wikipedia.org/wiki/Proje)

Murat Belge daha en başta “misyon” ile “proje”yi aynı anlamda kullanarak hata ediyor. Ayrıca bir ülke kuruluşu için “şirket” terminolojisi kullanıyor ki bu büyük bir yanlış. Zira bir ülkenin kuruluşu başı sonu belli olan bir “proje” değil süreklilik arz eden eylemler bütünüdür, bir “süreç”tir.

 “Kendi hesabına hoşlanmadığı” “toplum mühendisliği projesi” olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatmaya çalışması ise Murat belge’nin en büyük çelişkisi. Zira o da biliyor ki öngörülen hedeflerine rağmen dalgalı deniz olan “toplum” ile kuralları belli “mühendisliği” aynı ifade içinde yan yana getirmek, “proje” olarak adlandırmak ve anlamlı bir sonuç çıkarmak olanaklı değil.

“A’dan Z’ye değiştirmek” bu nedenle “misyon” olamaz, olsa olsa “strateji’nin bir parçası olur.  Bu vesile ile hatırlamak gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti “uluslaşma”  “misyon”u üzerine inşa edilmiştir.

Melih Anık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder